Aura esencie Arantia

esence-strih

Aura esencie Arantia v otázkach a odpovediach
Čo sú to aura esencie Arantia?
Esencie Arantia je súbor energií začlenených do 4 kategórií :„Plamene, Energia skutočnosti, Energia zázrakov a Energia oslobodenia."
Sú to esencie, ktoré sa striekajú do aury. K tomu, aby sa okolo tela vytvoril energetický stĺp cez ktorý pracujú svetelné bytosti na témach uvedených v popisu esencie, stačia iba 3 streknutia.
Pre koho sú aura esencie Arantia určené?
Sú určené pre každého, kto má záujem niečo na svojom živote zmeniť. Esencie sú prostredníctvom k tomu, aby sa zmena uskutočnila.
Pomáhajú všade tam, kde je človek pripravený. Pôsobia vždy k najvyššiemu dobru dotyčného a v súlade s jeho Vyšším Já. Osloví iba toho, kto je k zmene pripravený.
Ako pôsobia aura esencie Arantia?
Aura esencie pôsobia vo všetkých jemnohmotných telách človeka a pritom jemne uvoľňujú fyzické telo. Ich energia spolupracuje s energou daného človeka. Ten si z nej berie toľko, koľko si sám (podvedome) dovolí. Esencie sú energeticky veľmi silné. Ich pôsobenie možno vnímať v mnohých prípadoch i vo fyzickej forme napr.: husacou kožou, emóciami, pocitom tepla, chladu, uvoľnením, zakrútením hlavy atď. Všetko je krátkodobé a transformačné. Nasleduje pocit uvoľnenia a vnútorného mieru.
Ako často aura esenciu Arantia použiť?
Aura esenciu použite tak často, ako vám radí intuícia. Univerzálne použitie je 2x denne.
Koľko esencií denne je možné použiť?
Použitie je individuálne. Esencie možno rôzne kombinovať. Pokiaľ chce človek pracovať na akejsi téme intenzívne, odporúča sa danú esenciu pravidelným použitím využívať.
Počet esencií záleží i na citlivosti človeka. Niekto môže aura esenciu vnímať tak silno, že mu stačí jedna, iný zvolí viac oblastí pôsobenia.
Je možné esencie kombinovať s inými druhmi esencií, terapiou?
Aura esencie Arantia možno kombinovať so všetkými druhmi esencií i terapiou. Sú podporným prostriedkom na ceste človeka k rozžiareniu jeho vlastného svetla.
Čo je to individuálna aura esencia?
Individuálna aura esencia sa od všetkých aura esencií líši. Je nabitá mantrami, ktoré pre konkrétneho človeka sprostredkovali svetelné bytosti. Ide o nabitie 9-timi individuálnymi vibráciami, ktoré pracujú na témach, ktoré sú pre človeka v tomto období dôležité. Pomáhajú mu vyjsť zo starých koľají (myšlienkových vzorov a vzorov chovania) a pritom pracujú na témach, ktoré pomáhajú odkryť to, čo si člověk so sebou na Zemi nesie. To sú jeho schopnosti a duchovný potenciál. Sú vyrábané pre konkrétneho človeka a ich energia je jedinečná. Účinky a silu esencie dokáže oceniť len ten, komu je určená. Pre ostatných je esencia iba voňavou tekutinou. Z toho dôvodu by ju mal používať iba ten, pre koho bola vyrobená.
Je možné niektorú z aura esencií použiť pre deti?
Deti sú na energie veľmi vnímavé. Pre deti je určená esencia "Deti vzostupu", obecným odporúčaním je aura esencia „Plameň lásky“.
Často sa stáva, že sú deti neuzemnené a preto je možné použiť „Plameň uzemnenia“. Ďalej je vhodná niektorá z energií skutočnosti.
Majú esencie nejaké vedľajšie účinky?
Esencie sú zložené zo starostlivo zvolených prírodných surovín a ich používanie nemá žiadne vedľajšie účinky. Sú určené iba k vonkajšiemu užitiu do aury. V prípadre že na sebe máte biely odev, odporúča sa, z dôvodu farebnosti esencie, striekať esenciu do aury z väčšej vzdialenosti.
Existuje situácia, kedy aura esencie Arantia nepoužívať?
Aura esencie Arantia sa neodporúča používať pri vedení vozidla ani pri výkonu činnosti, kde sa vyžaduje zvýšená pozornosť. Z dôvodu silnej energie môže u citlivejších osôb dôjsť k neuzemneniu a chvíľu trvá, kým sa vibrácie opäť ustália. Výnimkou je aura esencia „Plameň uzemnenia“.
Ako použiť aura esenciu Arantia čo najlepšie?
Zvolenú aura esenciu rozstreknite vo vzdialenosti paže 2 – 3x nad hlavou tak, aby sa mohol snadno vytvoriť svetelný stĺp. Sústreďte sa na svoje vnútro a vnímajte seba samého a energiu, ktorá k Vám spolu s esenciou prichádza. Ak budete takto rozjímať cca 5 minút, precítite účinky esencie najlepším možným spôsobom. Samozrejme je možné pri použití esencie meditovať alebo ju použiť pred terapeutickou prácou.
Ako skladovať aura esencie Arantia?
Aura esencie Arantia by nemali byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo veľmi vysokým teplotám. Elektrosmog ani letištný skener im nevadí a ich energiu neznižujú.
Ako vybrať správnu aura esenciu Arantia?
Aura esencia si Vás nájde sama. Zatvorte na chvíľu oči a upokojte svoje vnútro. Keď oči otvoríte, prvá esencia na ktorú bude mieriť Váš zrak, je tá správna.
Aura esenciu nemožno zvoliť zle. K výberu možno použiť ako intuíciu, tak i kyvadlo, kineziologický test, biotenzor atď.
Koľko aura esencií Arantia je spolu?
Aura esencie Arantia tvoria ucelený celok. Skladajú sa z 9 plameňov, 5 energií skutočnosti, 2 enegií zázrakov a 1 energie oslobodenia. Celkovo je možné vyberať z 15 aura esencií a 2 osobných aura esencií, ktoré sú vyrobené priamo na mieru.
Ako se aura esencie Arantia tvoria?
Aura esencie Arantia vznikajú za pomoci špeciálneho energetického prenosu prostredníctvom Markety Selinijany a svetelných bytostí. Esencie sú po prenose chránené pred vonkajšími vplyvmi a nepreberajú nič zo svojho okolia. Môže ich používať i viac ľudí súčasne (okrem esencie „Osobná mantra a Domov duše“).
Čo znamená Arantia?
Arantia je jedno z duchovných mien Zeme. Zem pred zasiahnutím duality. Viac informácií k téme „Arantia“ je popísané v knihe „Kryon – Najdi cestu k sobě“.

 

Plameň lásky

Cena:  25 € s DPH
Cena SKK: 753,20 Sk
Plameň lásky aura-esenciu energetizovala Shakti. Obaľuje Tvoje telo bezpodmienečnou, všeobjímajúcou láskou kúpe Tvoje bunky v láske (môže …
 

Plameň splynutia

Cena:  25 € s DPH
Cena SKK: 753,20 Sk
Plameň splynutia aura-esenciu energetizovali Melek Metatron – Shakti – Ježiš Kristus. Čistí a harmonizuje aspekty Tvojej duše, zjednocuje …
 

Plameň uzemnenia

Cena:  25 € s DPH
Cena SKK: 753,20 Sk
Plameň uzemnenia aura-esenciu energetizoval Kryon. Prináša uzemnenie na všetkých úrovniach, pomáha pri koncentrácii myšlienok, pri …
 

Plameň liečenia

Cena:  25 € s DPH
Cena SKK: 753,20 Sk
Plameň liečenia Aura-esenciu energetizovali Anjel Nathaniel a Anjel milosti. Spája Ťa so Zemou, prináša potrebné liečivé energie telu …
 

Plameň posvätnej merkaby

Cena:  25 € s DPH
Cena SKK: 753,20 Sk
Plameň posvätnej merkaby aura-esenciu energetizovali Shiva a Slnečný Boh Ra. Zjednocuje vyžarovanie lúčov Tvojej aury, usporadúva …
 

Plameň zvyšovania vibrácií

Cena:  25 € s DPH
Cena SKK: 753,20 Sk
Plameň zvyšovania vibrácií aura-esenciu energetizoval Kryon. Zvyšuje Tvoje vibrácie na aktuálne vibráce Lady Gaia, odstraňuje podvedomé …
 

Plameň transformácie

Cena:  25 € s DPH
Cena SKK: 753,20 Sk
Plameň transformácie energetizoval Nanebovzatý majster Serapis Bay - vysoká kňažka Myriel. Transformuje negatívne myšlienky, prináša …
 

Plameň stvorenia

Cena:  25 € s DPH
Cena SKK: 753,20 Sk
Plameň stvorenia energetizoval Adama – vysoký kňaz Lemurie. Pomáha, aby sa Tvoja duša rozpamätala na to, kým si, zbavuje Ťa pocitov …
 

Dych Boha

Cena:  25 € s DPH
Cena SKK: 753,20 Sk
Energia skutočnosti – Dych Boha aura-esenciu energetizoval Melek Metatron. Privoláva Božský prameň a kvapky požehnania pre všetko, čo …
 

Ríša prírodných bytostí

Cena:  25 € s DPH
Cena SKK: 753,20 Sk
Energia skutočnosti - Ríša prírodných bytostí aura-esenciu energetizoval Sanat Kumara. Zosilňuje spojenie s ríšou víl, elfov, škriatkov, …
 

Deti vzostupu

Cena:  25 € s DPH
Cena SKK: 753,20 Sk
Energia skutočnosti – Deti vzostupu aura-esenciu energetizovala Sherin. Podpora detí Nové doby, liečenie vnútorného dieťaťa u …
 

Prasila

Cena:  25 € s DPH
Cena SKK: 753,20 Sk
Energia skutočnosti – Prasila aura-esenciu energetizovala Lady Gaia. Prehlbuje spojenie so Zemou, podporuje prácu s elementmi …
 
1  2  Ďalší
 

 

Príspevky a dary:

SK731100000000

2614320104

TATRSKBA