Dordže

Dordže - buddhistický meditačný a rituálny predmet

 

Dordže (tiež známe ako Vardža a Hromoklin) v doslovnom preklade "pán kameňa" je najrozšírenejším a najznámejším energetickým žiaričom východu. Pôvodne pochádza z Indie, odkiaľ sa šírilo spolu s budhizmom do ďalších krajín. V oblasti Himalájí sú obyvatelia presvedčení o obrovskej liečivej sile Dordže a jeho veľkej moci. Je znakom všeobjímajúceho súcitu, ktorý je tou najmocnejšou silou vesmíru.

 

Na energetickej úrovni predstavuje Dordže jangovú energiu. Zobrazuje všetky veci v jasnom svetle a odkrýva skutočnú podstatu stvorenia. Práve tieto schopnosti z neho robí ideálny nástroj pre meditáciu a zvyšovanie koncentrácie. Dordže je možné použiť pre hlboké liečenie. Odstraňuje bolesti a všetky negatívne energie. Výborne účinkuje pri odstraňovaní pocitov menejcennosti a stavov vyčerpania. Pomáha zvyšovať sebadôveru a odvahu.

 

Dordže môžu byť päťlúčové, šesťlúčové a deväťlúčové. V strede Dordže sa nachádzajú dve pologule s ôsmimi lotosovými lístkami, predstavujúce osem bódhisattvu, medzi ktorými je samotný stred Dordže (tzv. diamant), kde všetko končí a začína. Obe polovice Dordže sú k stredu zrkadlové.

 

S Dordže zaobchádzame vždy s úctou a rozvahou. Ochraňuje pokoj a pohodu domova. Za týmto účelom je dobré, aby pre seba malo vyhradené nejaké špeciálne miesto.

 

Ako každý energetický žiarič je potrebné Dordže pravidelne čistiť a nabíjať!

 

Práca s Dordže:

 

Dordže uchopíme za stred pomocou palca a jedného z nasledujúcich prstov (Dordže pretáčame tam a späť od ukazováka k malíčku) - to je cvičenie pre harmonizáciu energií.

 

Ďalšou harmonizačnou technikou je trenie hrán jednotlivých lúčov palcom pravej ruky a otáčanie v smere hodinových ručičiek. Akonáhle obídete všetky lúče, otočíme Dordže hore nohami a pokračujeme rovnako na opačnej strane na dôkaz rovnosti a harmónie medzi dobrom a zlom. Toto cvičenie je vhodné pre pochopenie náročných životných situácií, napomáha duševnému vývoju.

 

Ďalším využitím Dordže je zvyšovanie sebadôvery a odvahy. Dordže pomáha (už iba jej fyzická prítomnosť) pri pocitoch márnosti, psychickom vyčerpaní, pri pocitoch menejcennosti, pomáha integrácii s celkom.

 

Dordže, ak je nosené, podporuje pocity vnútornej stability a istoty, pomáha prekonávať strach. Dordže má moc odkrývať pravú podstatu vecí, zobrazovať veci v pravom svetle. Vďaka týmto vlastnostiam je jedným z najvhodnejších nástrojov pri meditácii.

 

V domácnosti je používané podobne ako podkova, aby chránilo pohodu a pokojnú atmosféru domova.

 

Skrížená Vadžra

 

Skrížená Vadžra je tvorená dvoma Dordže skríženými (prepojenými) vo svojom strede. Sila Dordže je tak znásobená v oblasti ochrany a schopnosti udržiavať rovnováhu v mysli ľudí i energií okolo seba.

 

Dordže prívesok - krištáľ

Cena:  21,50 € s DPH
Cena SKK: 647,70 Sk
Vypredané
rozmer: 5,5 cm
 

Dordže

Cena:  21,90 € s DPH
Cena SKK: 659,80 Sk
Vypredané
rozmery: 16,5 cm
 

Dordže

Cena:  20 € s DPH
Cena SKK: 602,50 Sk
Vypredané
rozmery: 15cm
 

Dordže

Cena:  18 € s DPH
Cena SKK: 542,30 Sk
Vypredané
rozmery: 9 cm
 

Dordže

Cena:  15 € s DPH
Cena SKK: 451,90 Sk
Vypredané
rozmery: 9 cm
 

Tibetský zvon

Cena:  13,50 € s DPH
Cena SKK: 406,70 Sk
Vypredané
rozmer: 11,5 cm   Tibetský zvon hrá veľmi významnú úlohu v náboženských obradoch a rituáloch väčšiny budhistických …
 

Tibetský zvon

Cena:  18,50 € s DPH
Cena SKK: 557,30 Sk
Vypredané
rozmer: výška 15 cm   Tibetský zvon hrá veľmi významnú úlohu v náboženských obradoch a rituáloch väčšiny budhistických …
 

 

Príspevky a dary:

SK731100000000

2614320104

TATRSKBA