Mandaly magnetky

 
   

Mandala harmónie a radosti

 

Mandala kariéry a bohatstva

 

Mandala napomáhajúca k nájdeniu lásky

     
7 € s DPH
(210,90 Sk)
  7 € s DPH
(210,90 Sk)
  7 € s DPH
(210,90 Sk)
 
 
 
   

Ochránca Khamsa

 

Mandala napomáhajúca správnemu rozhodovaniu

 

Mandala napomáhajúca učeniu

     
7 € s DPH
(210,90 Sk)
  7 € s DPH
(210,90 Sk)
  7 € s DPH
(210,90 Sk)
 
 
 
   

Mandala podporujúca lásku, manželstvo a partnerské vzťahy

 

Blahoprajúca mandala šťastia, bohatstva a dlhého života

 

Mandala Sri Yantra

     
7 € s DPH
(210,90 Sk)
  7 € s DPH
(210,90 Sk)
  7 € s DPH
(210,90 Sk)
 
 
 
   

Mandala zmien

 

Mandala anjela Božieho

 

Manala podporujúca zachovanie dobrého zdravia a povzbudzuje zotavenie

     
7 € s DPH
(210,90 Sk)
  7 € s DPH
(210,90 Sk)
  7 € s DPH
(210,90 Sk)
 
 
 

 

Príspevky a dary:

SK731100000000

2614320104

TATRSKBA