Morský piesok do kadidelnice

 

Morský piesok

Cena:  1,80 €
Cena SKK: 54,20 Sk
množstvo: 200g   Slúži ako tepelná izolácia tlejúceho uhlíka do kadidelnice. Do každej kadidelnice, či už kovovej, alebo keramickej je …
 

 

Príspevky a dary:

SK731100000000

2614320104

TATRSKBA