Ďalšie služby

Poradenstvo Feng - shui.

Zisťovanie geopatogénnych zón a ich odrušenie.

Čistenie priestorov  od negatívnych energií.

Čistenie blokov, odpájanie, harmonizovanie.

 

Objednanie na konzultáciu: na tel. čísle 0903767661

Cena konzultácie: 1 hod. 25 EUR


 

Príspevky a dary:

SK731100000000

2614320104

TATRSKBA