Orgonity 2

 

Majú priaznivý vplyv na emócie, duševný stav a úspešne vylepšujú spánok, dokonca aj v ťažších prípadoch nespavosti.

Rušia negatívne účinky:

 • Geopatogénnych zón.
 • Elektrosmogu (počítač / televízia - únava, mobil, vykrývače mobilných sietí, zdroje a rozvodné stožiare s vysokým napätím).
 • Miest, kde sa pretínajú línie Hartmanovej mriežky (magnetická mriežka okolo celej Zeme).

 

Odrušujú:

 • Psychopatogénne zóny (materiál má svoju pamäť a miesta kde niekto zomrel, alebo boli dlhodobo zaťažované stresujúcimi situáciami – nemocnice, poradne, ... vyžarujú tieto nálady na podprahovej úrovni).

 

Vyžarujú:

 • Vysoké vibrácie, ktoré dokážu meniť atmosféru, pôsobiť na emocionálnu, mentálnu a energetickú rovinu. Aktivujú a rozhýbavajú energie v tele (meridiány, čakry), čistia bloky a tým pádom majú aj liečivé účinky. Citlivejší a vnímavejší ľudia potrebujú pôsobenie orgonitov na svoj organizmus dokonca až obmedzovať pre ich citeľný detoxikačný účinok.
 • Ionizujú vzduch.

 

Zaujímavé výhody:

 • Oproti jednorazovým detoxikačným a liečivým produktom môžu orgonity pôsobiť na človeka nepretržite.

 

Ďalšie použitie:

 • V záhradách – rastliny rýchlejšie rastú a sú odolnejšie voči škodcom a chorobám.
 • Energizovanie vody – zlepšenie energetickej a informačnej kvality vody (ktorá si priniesla informácie z toxínov, ktoré obsahovala a z umelo vyrobeného potrubia, ktorým prechádzala) podobne ako homeopatikum.
 • V chladničke – elektromagnetické vyžarovanie transformátora vysokého napätia chladničky znižuje kvalitu potravín na energo-informačnej úrovni.
 • Pri posteli na zlepšenie spánku.
 • Pri vylaďovaní obytných a pracovných priestorov – feng-shui / vastu.

 

Jemnohmotné vyžarovanie týchto orgonitov dosahuje najvyššie hodnoty cez 70 000 Bovisových jednotiek a polomer plnohodnotného pôsobenia 4 metre. Takéto orgonity účinne pokryjú celé poschodie domu.

Prihlásenie