Tatvické hodiny

Hodiny šťastného človeka

 

Už odpradávna si ľudia všimli, že na Zem dopadá 5 druhov žiarenia kozmických síl, tzv. vetrov alebo tatiev a to vždy opakovane v dvojhodinových cykloch. Každá tatva má dĺžku 24 minút a nasledujú od východu slnka v tomto poradí: Akáša,Wayu, Tejas, Prithivi a Apas.

 

Slovo tatva znamená v sanskrite pravda, podstata, skutočnosť všetkých javov. Zasvätenci rozprávajú, že každý človek, ktorému sa podarí pránu (životný princíp, počiatok, základ) celkom ovládnuť a jej prostredníctvom aj tatvy, stáva sa pánom svojho osudu. Pre neho neexistuje žiadna choroba, staroba, zármutok ani starosť. Pozemský zármutok od neho odstúpi. Žiadny nepriateľ nad ním nemá moc. Kto poznal pránu a tatvy, poznal všetko a tajomné sily sú mu zjavené. Nemusí sa báť chorôb, lebo prána a tatvy ho chránia. Sústredenie prevádzané v určitej správnej tatve mu prinesie vždy to, čo potrebuje. Toto poznanie mu však dáva tiež schopnosť pomôcť svojim blížnym.

 

Každá tatva má svoje vlastnosti. Prvé dve Akáša a Wayu sú nepriaznivé, Tejas je obojaká a posledné dve Prithivi a Apas sú priaznivé. Ak chceme životom preplávať bezúhonne a šťastne musíme zvoliť pre tú či onú činnosť správny okamih. Tatvické hodiny nám v každej chvíli s naprostou istotou povedia, ktorá tatva práve vládne, podobne ako nám hodiny ukazujú čas.

 

Význam jednotlivých tatiev.

 

AKÁŠA - V tejto tatve nezačínajte žiadnu prácu alebo jednanie vrátane zábavy, nemali by ste piť, jesť, ani užívať lieky okrem mastí a liekov čiernej farby. Zdržte sa pôrodu, usilujte sa aby sa dieťa nenarodilo v tejto tatve, dieťa nedojčite, neuzatvárajte sobáše, priateľstvá, zmluvy, dohody, nedávajte si predsavzatia. Táto tatva je tatvou ticha, mlčania, vďakyvzdania, modlitieb a pokory.

 

WAYU - V tejto tatve je vhodné začínať cesty, plavby, lety alebo dostihy. Tatva je nepriaznivá na kúpanie, nákupy, kde vám hrozí, že budete okradnutí, neuzatvárajte sobáše, nehľadajte nové zamestnania, nepodpisujte zmluvy a tiež sa zdržte pôrodu, pretože vám hrozí možnosť potratu.

 

TEJAS - Doporučuje sa, aby ste pracovali, cvičili pre telesný výkon, otužovali sa, nakupovali, tiež jedzte ak chcete schudnúť, uskutočňujte omladzovacie kúry. Táto tatva je nepriaznivá pre cestovanie, hnev, hádky, nevystavujte sa nebezpečenstvu, hrozia vám úrazy, nehody, tiež neuzatvárajte sobáše, dávajte si pozor, aby ste v tejto tatve nesplodili potomka a nesnažte sa liečiť horúčky.

 

PRITHIVI - Je priaznivá všetkému konaniu, uzatvárajte zmluvy, sobáše, priaznivá tiež pre pôrody a liečenie, môžete si nájsť dobré zamestnanie. Ak chcete začať stavať dom, začnite v tejto tatve, pretože to čo začnete má dlhé trvanie.

 

APAS - V tejto tatve môžete dať šancu svojim krátkodobým snom a cieľom, ktoré chcete rýchlo dosiahnuť. Napríklad liečba horúčky, dohody, zmluvy, krátkodobé projekty, hry.

 

Účinok tatiev je možné zosilniť dňom, ktorému prináleží, ďalej natočením tváre na príslušnú svetovú stranu, dychom a farbou oblečenia.

 

Všetky ďalšie údaje nájdete v tabuľke, ktorá je priložená k tatvickým hodinám.

Prihlásenie