Panel používateľa

Energetické obrazy

Kryštály skutočnosti

Pochádzajú z Veľkej pyramidy v Gize. Boli v nej zakotvené cca 12 000 rokmi Atlanťanom Thotom s pomocou kňazov a kňažiek. Sú to znaky - forma svetelných bytostí vykryštalizované do svetla. Po potopení Atlantídy malo byť toto staré vedomie spoločne s týmito znakmi ľuďom k dispozícií špecialne pre dnešnú dobu vzostupu. Sú časťou vesmírnej svetelnej reči Ari So Am, ktorú sa bude ľudstvo v nasledujúcich rokoch znovu učiť. Majú transformačný vplyv-dekódujú DNA. Máme ich ukotvené v bunkovej pamäti. Enertizujú, harmonizujú a liečia naše telá - fyzické, emocionálne, mentálne, duchovné, priestor, vodu - v mieste, kde sú vystavené.

Prihlásenie