Panel používateľa

Minerály

Liečenie pomocou nerastov

Liečenie pomocou nerastov

Odborná literatúra uvádza:

V posledných rokoch výrazne stúpa vo svete záujem o prírodné liečiteľstvo. Liečenie pomocou nerastov vychádza zo starovekého liečiteľstva a bolo predtým úplne bežné u všetkých vyspelých kultúr celého sveta.  Na rozdiel od nerastov patriacich k jednotlivým astrologickým znameniam podľa dátumu narodenia tej ktorej osoby, kde existujú značné rozdiely medzi tradíciou jednotlivých starovekých kultúr, došlo u nerastov používaných v liečiteľstve k úplnej zhode v ich liečebných vlastnostiach. Táto zhoda bola daná dlhodobou skúsenosťou a praxou.

Aplikácia a použitie nerastov je veľmi jednoduché

Ten, kto chce využiť tieto vlastnosti, mal by  nosiť kameň pokiaľ možno stále pri sebe. Vhodné je nosiť tento nerast napríklad ako prívesok na retiazke alebo remienku, prípadne aj ako náušnice. V prípade prívesku sa odporúča nosiť ho priamo na tele. Tým je daný sústavný kontakt človeka s kameňom a jeho vplyv je stály.

Pre zvýšenie požadovaných účinkov a jeho prevencie proti chorobám sa odporúča s týmto príveskom (prípadne náušnicami) aspoň raz denne sa hrať, to znamená zahriať ho v prstoch trením a držať v prstoch alebo v dlani. Pri ťažkostiach a bolestiach treba toto vykonávať čo najčastejšie.

Nemusíte mať strach z "predávkovania". Ľudský organizmus si odoberie z kameňa práve toľko, koľko potrebuje. Na tieto účely  je možné použiť aj kamene voľné, neupravené v prírodnej podobe. Tieto voľné kamene nosíme potom u seba napr. v peňaženke alebo v kabelke a používame tak, že ich trieme v dlani. Vhodnejšie však je nosiť ich ako prívesok priamo na tele, keď je kontakt človeka s kameňom nepretržitý.

Veľmi dôležité ale pri tejto aplikácii nerastov je, že každý jednotlivý kameň má užívať len jedna osoba. Účinky nerastov sa strácajú ak slúži jeden kameň viacerým ľuďom. Pritom jedna osoba môže mať pre svoje použitie aj viac nerastov - podľa potrebných vlastností, ich účinky sa navzájom nerušia.

Táto prírodná liečba nemá žiadne vedľajšie nepriaznivé účinky a možno ju odporučiť každému. Nie je všeliekom (podobne ako liečba pomocou bylín), ale zmierňuje následky choroby a pomáha v psychike človeka. O jej prospešnosti Vás môžu informovať mnohí lekári aj ľudoví liečitelia, ktorí s touto liečbou majú veľmi zaujímavé pozitívne výsledky.

Pred používaním je vhodné kamienky naprogramovať, aby ste zvýšili ich účinnosť. Všetky uvedené texty majú výhradne informatívny charakter a slúžia k všeobecne popisným a vzdelávacím potrebám.

Programovanie kryštálov

  • Kryštály pred programovaním  očistite. Hneď po vyčistení ho zasväťte účelu, pre ktorý ho budete používať. Takto skoncentrujete  energiu kryštálu.
  • Zoberte kryštál do ruky a zahľaďte sa na žiaru, ktorá ho obklopuje (pokiaľ sa to nedarí, podržte ho jednoducho pred zdrojom svetla)
  • Potom nahlas vyslovte: „Zasväcujem  tento kryštál najvyššiemu dobru. Nech slúži svetlu a láske.“
  • Pri programovaní držte kryštál v ruke a dôsledne premýšľajte o účele, na ktorý chcete kameň používať.
  • Presvedčte sa súčasne, že je to ten správny kameň na daný účel.
  • Keď budete dokonale naladení, povedzte nahlas: „Programujem tento kryštál na.....(doplníte účel, ktorý ste si stanovili.)“
  • Po obrade položte kryštál na miesto, kde ho budete mať často na očiach, alebo ho noste pri sebe vo vrecku. K dosiahnutiu účelu je dobré zobrať kameň dva, tri krát počas dňa do ruky.
Zobraziť:

Prihlásenie