Panel používateľa

Odstúpenie od kúpnej zmluvy


POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Predávajúci:
Igotes spol.s r.o.
Vajnorska 5
83103 Bratislava
Ičo:44264780
Dič:2022646868

Spotrebiteľ:
Je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania
1.
Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť webový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý e súčasťou tohto poučenia (str.4), ktorý môžete po jeho vyplnení zaslať na mailovú adresu: akasaezoterika@gmail.com
Ak zasielate tovar poštou, priložte uvedený formulár do balíka.
Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
2.
Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy :
Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená na váš osobný bankový účet , a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám
bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
3.
Spôsob vrátenia tovaru
Tovar môžete zaslať na adresu: Igotes s.r.o.,Vajnorska 5, 83103 Bratislava alebo priniesť osobne .
Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar
nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na
diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).
4.
Poškodený tovar
Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
Pri doručení prepravcom:
Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, príp. poškodenie balíka) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.
a.)
Slovenská pošta:
Pokiaľ poškodenú zásielku prevezmete a zistíte poškodenie/úbytok tovaru,
až po odchode prepravcu, reklamáciu uplatnite najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní, na Vašej pobočke Slovenskej pošty. Budete potrebovať kompletné balenie zásielky, faktúru k tovaru a OP. Pracovník pošty s Vami spíše
zápis o škode a protokol o uplatnení nároku na náhradu škody. Následne oznámte podrobnosti pomocou kontaktného formulára(uveďte číslo nákupného dokladu, čo konkrétne nie je v poriadku a taktiež kontakt priamo na seba). Náš pracovník vybavujúci škodové udalosti Vás bude do 24 hodín informovať o ďalšom postupe.
Než zásielku prevezmete, prekontrolujte prosím, nepoškodenosť tovaru. Pokiaľ
je obal akokoľvek poškodený, uveďte do protokolu o prevzatí tovaru výhradu: Prevzaté s výhradou, poškodený obal". Zistili ste poškodenie zásielky až po jej prevzatí a odchode prepravcu? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára
b.)
Osobný odber na prevádzke:
Kupujúci je povinný prekontrolovať tovar bezprostredne pri prevzatí. Akékoľvek
poškodenie tovaru alebo nekompletnosť balenia je potrebné nahlásiť obsluhe výdajného miesta. Poškodenie tovaru, ktoré nebolo zjavne viditeľné v čase prevzatia, je potrebné nahlásiť pomocou kontaktného formulára na
www.akasaezoterika.sk
Kontaktujte nás pomocou webového formulára, najneskôr v deň prevzatia. Neskoršie reklamácie poškodenia tovaru nebudú uznané.

5.
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:
• poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby
• predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
• predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
• predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár.
Predávajúci *:
• Igotes s.r.o. , IČO: 44264780
Vajnorska 5, 831 03 Bratislava, telefón: +421 903767661, email:
akasaezoterika@gmail.com

Kupujúci (spotrebiteľ **):
Týmto oznamujem že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

Číslo faktúry:______________________________________________________________

• Popis tovaru/služby: ________________________________________________________

• Dátum
prevzatia tovaru: _____________________________________________________

• Meno a priezvisko spotrebiteľa: _______________________________________________

• Adresa spotrebiteľa: ________________________________________________________

• Číslo účtu/
kód banky: _______________________________________________________

• Dôvod odstúpenia (nepovinné): _______________________________________________

Dátum ___________________ Podpis ____________________

*Nehodiace sa preškrtnite, údaj o predajcovi nájdete v hlavičke daňového dokladu

faktúry.
** Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie