Horoskopy

TZOLKIN 16.11.2018 2 CIB kin 236
Cib – Bojovník. Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení.

Dnešek umožňuje získat pochopení a vyjasnění něčeho z vaší minulosti, možná z vaší rodové linie, něčeho ve vaší mysli, nebo co vás trápilo a vy jste nebyli schopni přijít na věci použitím tradičních metod. Dejte pozor, abyste však příliš neanalyzovali, nebo nepřeháněli snahu chápat. Dualita Ka (2) je velmi silná, přináší velké množství vhledů do určitého problému ze všech stran, ale také může přinést nerozhodnost, pokud nestojíte pevně a stabilně.

CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST, VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes spojím analytický rozum s intuitivní moudrostí. Svá přání mohu uskutečnit jedině díky důvěře ve své vnitřní síly. Intuice provází vize do pole představivosti, představivost je zasílá do mozku a rozum ji přenáší do světa fyzického. Dnes je mé Vyšší JÁ strážcem moudrosti. Dnes nebudu uměle urychlovat běh věcí a naklánět osud ke svým záměrům.

CIB znamená překonávání životních výzev, je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým.

Význam glyfu představuje moudrost. Je to světlo moudrosti, které pohlcuje tmu, konkrétně znamená vnitřní spirálu jako Universální symbol narození, smrti a znovuzrození – smrt starých vzorců myšlení a zrození moudrosti. Narození v den Cib bývají většinou velmi šťastní.

***

Jsem Cib 2. Srdečně vás zdravíme! Jsme rádi, že jsme opět s vámi. Velmi dobře rozumíme tomu, že váš život je někdy velmi obtížný a můžete vnímat časovou zátěž. Přesto ve skutečnosti čas neexistuje. Lidé vytvářejí termíny jako prostředek k zajištění práce, která má být udělána, ale to vytváří jen stres. Je hodně stresu, na kterém se podílí to, že musíte vstát v určitý čas, dostat se do práce včas, odvést děti do školky, v určitý čas obědvat, dostat se zpět z práce, udělat domácí práce, setkat se v přesný čas s přáteli, být včas v kině, nakoupit včas než zavřou obchod .......zábava se odkládá na víkend, nebo až půjdete do důchodu .....a tak dále a tak dále.

Přemýšleli jste někdy o vzdálených kmenech, které nemají hodiny? Jak zvládají časový pres? Jejich hodiny jsou slunce, měsíc a pohyby hvězd. Vstávají za úsvitu a můžete si být jistí, že když jsou unaveni, spí déle. Jdou do postele, když slunce zapadne, nebo rozdělají oheň, pokud chtějí být déle vzhůru. Během dne jí, když mají hlad. Setkávají se společně na různých shromážděních, na která se svolávají bubnováním. Jejich život nediktují šéfové ani obchodní zástupci. Přesto jejich život běží hladce, bez stresu, který v mechanizovaném světě zabíjí.

Mnozí nemáte zájem žít takovýmto primitivním životem, ale jak můžete najít rovnováhu ve světě lhůt a termínů? Můžete začít tím, že si budete všímat, jak často sledujete hodiny. Všímejte si, jak se cítíte, když máte být někde v určitý čas a jaký je váš vztah k času. Máte pocit úzkosti, pokud se zpozdíte? Myslíte si, že když urychlíte určité aktivity, dostanete se na další místa včas? Těšíte se každou chvíli, nebo se fixujete na budoucnost?

Začněte hledat způsoby, jak si život zjednodušit, pokud máte pocit, že neustále spěcháte. Máte nějaké nedokončené věcí nebo věci, které jsou vaše, ale neděláte je na prvním místě? Nechte ostatní být zodpovědnými za věci, pro které se sami rozhodnou. Naučte se říkat NE věcem, které pro vás nejsou vysoce zajímavé. Mnozí máte vztahy s lidmi, kteří vás odvádí od toho, co je vaše vášeň. Podívejte se, kolik času a energie potřebujete pro udržení takového přátelství. Možná některá budete muset odsunout na vedlejší kolej, alespoň dočasně.

Každý okamžik svého života si můžete plně vychutnávat. Radost si můžete přednastavit. Ráno si udělejte soupis, co chcete během dne stihnout. Během dne vyřazujte vše, co vás odklání od požadovaných cílů. Naučte se to dělat každý den, a nakonec získáte plnou kontrolu nad svým časem a budete dělat jen to, co vám přináší radost. Začněte ještě dnes! Je lepší čas než TEĎ změnit vaše zvyky?

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

CIB: Strach, obavy, inteligence....
Ve Znamení BOJOVNÍKA jsou zakódovány energie probouzející INTELIGENCI TVŮRCE. Zde se dosahuje nejvyššího stupně zralosti inteligence, přičemž podmínkou k dosažení duchovního stropu inteligence CIB je spojení třech předchozích úrovní (Poutník, Mág, Orel). Protože lidská inteligence je dvoupólová tzn., skládá se z ROZUMU a INTUICE, každá jednostrannost se stává pro člověka problémem, časem často i mučením. Chybný rozvoj inteligence vede k fanatizmu, k patologickému duševnímu přetížení, nebo vzniku mezer v oblasti racionálního uvažování. Ti, kteří úspěšně přešli předchozími úrovněmi (Poutník, Mág, Orel) se přestanou zabývat triviálními věcmi, začnou myslet perspektivně s inteligencí BOJOVNÍKA, mohou odkrýt mnoho skvělých objevů a dosáhnout mnoha úspěchů. Na této úrovni je aktivován nejen racionální rozum, ale hlavně pravá mozková hemisféra – operativní intuice. Pokud vám chybí síly, otevřete své Vědomí moudrosti BOJOVNÍKA. Nezapomínejte na tři předchozí vznešené úrovně, a především aspekt Lásky a čistoty záměrů MÁGA. Síla srdce je základem zdravého vývoje – fyzického i duchovního. Na úrovni BOJOVNÍKA zmizí jakékoliv OBAVY, STRACH i VÁHÁNÍ. Zde se začíná manifestovat Vyšší Vědomí čili duchovní moudrost vašeho Vyššího JÁ.

2. TÓN VÝZVY – SÍLA POLARITY
Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.
Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.

Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah (vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní Energií, např. přes kin narození.

DRUHÝ Tón – POLARITA – Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování – vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.

 

 Trecenium MEN 235 – 247
Vlna Orla pomáhá rozšířit planetární Vědomí a pocítit zodpovědnost za osud celého světa

Orel nese tuto Trecenu na svých silných křídlech vysoko do nebe. Podívejte se na váš život z výšky 11 km, můžete tak vidět váš všední den i každodenní rutinu.

Men - svobodný, duchaplný, ctižádostivý, sebevědomý nositel znalostí a poznání, globální vizionář. Men je zvláštní den, kdy můžete požádat o štěstí, bohatství, svobodu a dobré vztahy. Je to zvláštní den pro zvýšení intuice. Orel je Znamením duchovního bojovníka, jehož srdce je čisté jako srdce slunce. Energie tohoto Znamení může zlomit Status Quo, najít řešení čehokoliv, přináší širokou vizi neomezenou časem, prostorem – panoramatickou jasnou vizi Orla.

Moderní společnost je vystavena ovládání, moci a vlivu médií, ekonomiky, politického systému, organizovaného náboženství, na pracovišti i v našich vlastních rodinách, což je docela svazující.

Toto je váš čas, abyste prozkoumali, kdo skutečně jste. Vaše Vyšší Já, vaše sny a ambice, váš základní potenciál. Buďte opatrní, nejednejte příliš rychle, nebo impulzivně, protože rostoucí výška může být opojná. Když jste svědkem ryzího potenciálu, když máte radost ze svobody, je to jako droga. Vzduch je čistší, vidíte dál, můžete letět rychleji a prudce.

Tato Trecena je o vizích, perspektivách, pochopení nikoliv o akcích. Takže nechte těchto 13 dnů vyjasnit své vize a perspektivy, pracujte na tom, kudy má vést vaše životní cesta, nebo vy, kteří jdete po své cestě, připravte se na akci včas. Pamatujte, že let v těchto výškách je o zkušenostech, plánech a dovednostech. Vzpomeňte si na Racka Jonathana Livingstona. Takže roztáhněte křídla, zkuste je vysunout dál a výš než kdykoliv před tím a leťte! Zbavte se pout okovů zakořeněné víry, strachu a nejistot, které vás drží dole, strhněte zdi toho, co jiní říkají, shoďte starou kůži a nechte barvy prosvítat v celé své pulzující energii.

REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ MEN
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ

Vlna ORLA je předposlední Vlnou Tzolkinu. Pečeť ORLA ztělesňuje sílu vize, jejíž prohloubení je naším Evolučním úkolem. PLANETÁRNÍ VĚDOMÍ znamená rozšíření stávajícího Vědomí - vynést ho nad omezení obecných horizontů. Jste povinni pochopit, že celé lidstvo (samozřejmě i vy), je zodpovědné za současný stav planety. Jednotlivé výsledky dosažené v regionálních oblastech mají obrovský vliv na osud celého světa. Samotné znalosti tématu o významu dopadu energetických Rezonančních zákonů zapojujících do hry vytváření reality nejsou žádným důkazem životní zralosti. Katastrofy a všechny negativní zvraty osudu nás uvědomují, že už nemůžeme uniknout před odpovědností. Jako kolektiv jsme se ocitli na křižovatce – v místě, kde už není žádné „hřiště pro zábavu". TEĎ musíme vkročit na cestu BEZPODMÍNEČNÉ ZODPOVĚDNOSTI ZA CELÉ POZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ. Nejsou tu vinní, nevinní nebo nepřátele. JSME TU JEN MY – POZEMSKÁ RODINA.

Dívejte se pozorně a nechte projít konkrétní zkušenosti bez vydávání soudů. Situace, dojmy, reakce, jsou aspekty zrcadlící váš individuální podíl v komplexu pozemského zavirování. Přijměte všechno, co vás potká v této Vlně, (také to, co se zdá být druhořadé) jako cennou informaci. Přistupujte s Láskou především k sobě. Každé hodnocení sebe, nebo jiných lidí zastíní váš vhled k poznání pravdy. Díky Energii ORLA se přestanete honit za iluzemi. Tímto způsobem se dostanete z pout ega, zbavíte se iluzí, uvolníte od každodenních závislostí, lásky-nelásky druhých.

V této Vlně už nic nestojí v cestě udělat kvantový skok do Sebe-Uvědomění. Ukáže se v ní plná odpovědnost každé lidské bytosti za vlastní činy. Nikdo se více neschová za záda druhého, nezastíní tvář divadelní maskou. Každý lidský Stvořitel zde uzří své dílo. Všechno se vrací zpět k majiteli – bez make-upu, bez obalu, bez zamlžených očí s osobní etiketou.

Zcela odlišně probíhá „dozrávání" u člověka, vědomého si své role na Zemi. Každý pozemský „suverén" je chráněn právem nedotknutelnosti, právem svodné vůle. Žádný jiný člověk ho nemůže donutit jednat proti své vůli, nebo ho nutit k závislosti na cizích iluzích, protože je naprosto svobodný, vědomý a nezávislý. Právo svobodné vůle je nedotknutelné!

Ve Vlně ORLA jsou umístěny dva Galaktické portály.

BOUŘE 5 ukáže bez stínu pochybností v jakém směru se pohybují stopy vašeho osudu. Osvobozený zde bude impuls samoobnovy, kterou můžete jasně pocítit na fyzické úrovni, a co více – tento impuls je schopen (na úrovni nemoci) zahájit proces duchovního uzdravení.

DRAK 7 je posledním a silným uinalem – pilířem Tzolkinu. V tento den do hry vstupuje Matka Země, naše Božská Pramatka, která tryskající mocnou energií začíná velké čištění, už bez žádného kompromisu.

Využijte Energii Men (spojovatel Nebe a Země) k rozšíření vaší vize s cílem prosazovat Jednotu v globálním Vědomí.

Přehled Vlny MEN 15/11 - 27/11

MEN 1
CIB 2
CABAN 3
ETZNAB 4
CAUAC 5 Galaktický Portál
AHAU 6
IMIX 7 Galaktický Portál
IK 8
AKBAL 9
KAN 10
CHICCHAN 11
CIMI 12
MANIK 13

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com

ar.blogspot.com

Týždenný horoskop

Horoskop na období 12. 11. - 18. 11. 2018

Jsem v bezpečí

Slunce v kvadratuře s Marsem ukazuje na sklon k podrážděnosti a plýtvání energie. Potlačené napětí vede ke vzteku a vznětlivosti. Objevují se hádky a boje, kdy si člověk více hlídá své hranice nebo spíše je přecitlivělý na ohrožení a nerespektování. Snadno vše řeší bojem, protože se někde cítí ohrožený. V druhé polovině týdne se Slunce začne přibližovat k Jupiteru a v dalším týdnu vyvrcholí konjunkce Slunce - Jupiter. Expanze a štěstí. Získáváme více naděje, optimismu a nalézání nového pochopení. Přicházejí nové příležitosti a příznivé podmínky.

Vzhledem k tomu, že Jupiter vytváří kvadraturu na Marse do 9. 12., tak bychom měli být opatrní na slabé stránky své povahy, roztříštěnost, nepozornost, sklon k přehánění a porušování „dobrých mravů". Zesílí se pudovost, impulzivnost, arogance a nadřazenost, pokud se člověk příliš oddá egu. Pomocníkem v tomto a příštím týdnu je střízlivost.

Stále trvá aspekt Merkur sextil Černá luna 7. - 23. 11. Je o síle myšlenky a slova. Merkur kvadratura Neptun 7. - 25. 11. je disharmonický aspekt. Ukazuje na rozostřenou mysl, čímž se zeslabí harmonický aspekt s Černou lunou. Podrobný popis v horoskopu minulého týdne.

Listopad je hodně o mysli a komunikování, je to alfa a omega tohoto měsíce.

Poddáváš se hloupým myšlenkám své mysli, a přesto si myslíš, že jsi nezávislý! Sri Chinmoy

Venuše přestává být 16. 11. retrográdní. V oblasti lásky, vztahů, hodnot, harmonie, krásy a radosti ucítíme uvolnění. Minulost - staré lásky jsou „uzavřeny". Ten, kdo se nám měl vrátit do života, se vrátil. Ostatní již nechme být. Venuše dále vytváří harmonický aspekt s Marsem, kdy nastává harmonie mužského a ženského principu. Snadné tvoření, kreativita a spokojenost. Opozice Venuše od Urana do 10. 12. ukazuje, že změníme pohled na svůj vztah k minulým vztahům a snadno uděláme změnu ve stávajícím vztahu. Objevuje se potřeba oživení lásky a romantiky.
Sice se také objevuje velká proměnlivost v citech, ale tím se hledá rovnováha mezi přijímáním a dáváním.

Retrográdní Uran se vrátil do znamení Berana a v tomto znamení zůstane do 6. 3. Retrogradita (zdánlivý zpětný chod) Urana působí do 6. 1. 2019, kdy se může navrátit nějaká situace z období měsíců červen až září 2017. Zde byla nějaká důležitá událost, důležité rozhodnutí. Toto jste poté následně nějak řešili – měli posunout v době měsíců březen až květen 2018. Počátek události byl silný emotivní a byla to nová možnost k větší pravdivost být sám sebou. Byl to podněcující impulz k novému životu. Mohlo to být pozitivní či negativní, ale vedlo to k probuzení, ke změně, která vedla k pravému Já. Projevení individuality a nalezení své cesty. Ukáže se ale, že v březnu až květnu 2018 na základě strachu a ega mohlo dojít k zapření této možnosti. Nedůvěra v sebe vás vedla k popření, odmítnutí výzvy a byla vybrána „jednodušší", pohodlnější cesta. V době návratu Urana do Berana se projeví, že vaše popření a vybrání pohodlnější cesty přinese výsledek, kterého jste se původně báli, a proto jste výzvu nepřijali. Nyní je možnost se dostat k pochopení nedůvěry sebe sama a můžete přehodnotit své činy. Nelze sice vrátit rozhodnutí a popřípadě lidi do svého života, kterých se to týká, ale je potřeba plně si uvědomit svou sebehodnotu, sebedůvěru, sebeúctu a své strachy. Uvědomit si, že čemu se chceme v životě vyhnout, tak tím to v podstatě vytvoříme. Nepřijali jsme, že i tohle se může stát. Náš strach a odmítnutí tak přitáhne situace a lidi, kteří to naplní. Jste tam, kde jste nechtěli být a dostanete, co jste nechtěli. Nebo také se můžete dostat se do zcela stejné situace, se stejnými lidmi a nyní to můžete udělat jinak.

Do 6. 1. 2019 se nám proto budou navracet situace z těchto dvou časových stop (červen - září 2017 a březen - květen 2018), abychom mohli udělat změnu, která nebyla udělána. Nyní jsme již připraveni. Potřebovali jsme předešlé zkušenosti, abychom dozráli k tomu, že máme důvěřovat sami sobě a věřit, že nás potká to, co je správné pro náš vývoj, ať je to pozitivní či bolestivá situace. Změny se mají následně zrealizovat do 6. 3. 2019.

O víkendu Slunce vytvoří harmonický aspekt s Chironem, 17. 11. - 22. 11. 2018. Přichází období, kdy se léčí zraněné Já. Víra v sebe, schopnost odpuštění sobě, soucit, milosrdenství a rozpoznání své duchovní složky v sebe. Uznání, že v nás je větší bytost, než je mysl a ego. Objeví se silné mystické zážitky a léčivé sny.

S láskou Petra Nel

Nel

Prihlásenie