Panel používateľa

Horoskopy

KAN 144 - 156
04.10.2020
Přehled Vlny 4/10 - 16/10
Ironie Universální umělecké Mysli - Chuen - nás vyvedla ven z jeskyně ega zpátky do reality lidskosti a skutečným výzvám. Výzvám, kdy přestáváme mluvit a začínáme dělat. Manifestace příslibu hojnosti se začíná rozvíjet dnes v den KAN 1 a pokračovat bude dalších 12 dnů.

Kan znamená vyrovnávací bod Tzolkinu a tedy strukturu našeho vlastního Času. Tzolkin má ČASOVÝ STŘED kin 130/131 - jádro celé 260 denní periody a má také BOŽSKÝ STŘED - kin 151 s celou Trecenou Kan kolem něj, což rezonuje s Chuen a jediným 8. Tónem v 8. uinalu. Je to zároveň i střed celého procesu našeho osobního rozvoje.

Porovnání ČASOVÉHO a BOŽSKÉHO středu: BOŽSKÝ STŘED je mírně mimo absolutní střed - ČASOVÝ STŘED. Chuen 8 udržuje směr a vyrovnává gravitačně všechny otáčky Tzolkinu.

Trecenium KAN je považováno za nejvyváženější ze všech. Shoda mezi Znameními je poměrně vysoká, na rozdíl od předchozí Treceny, kde IK12 byl nejtěžším dnem. Takže není tedy divu, že Mayové označili Chuen 8 jako Nový Rok. Je to nejvíce vyvažující den, takže pozor na to!

Je to posun planety v gravitačním poli a prostoru torusu v narůstajícím čase. Je to také náš pohyb do vyšších dimenzí přes srdeční centrum připojováním ke Zdroji. Časové souřadnice se posouvají na nultou pozici (bod nula) a časoprostorová vzdálenost mezi dvěma událostmi se zkracuje. Jinými slovy to znamená ZRYCHLENÍ. Mozek se ladí na vyšší dimenzionální stav Bytí

KAN znamená tvoření na MAX v každém ohledu a to značí integraci na nejzákladnější úrovni přežití a také tvoření globálního společenství. Kan - Zrno/Semeno je první a nejjednodušší forma hojnosti v tomto uinalu. Bez semen není jídlo. Nedostatek semen představuje jednoho z jezdců Apokalypsy - Hladomor, ale slovo Apokalypsa znamená ve skutečnosti ODHALENÍ.

Strašidlo Hladomoru je vždy přítomno na velmi základní úrovni našeho vnímání bez ohledu na to, jak bezpečně se můžeme cítit. I v naší rozvinuté moderní společnosti, kde můžeme jít a v každém supermarketu dostat vše, co potřebujeme, je vždy určitá pochybnost ohledně toho, jak výživné kupujeme potraviny a kolik toxinů ukrývají. To je vlastně určitý způsob prožívání Hladomoru.

***

Dnes vstupujeme do dvanáctého Trecenia, kterému vládne Kan. Tato Vlna je obzvláště posvátná, protože vyjadřuje sílu, která dává život a řídí vývoj, ale je také obzvláště nebezpečná, protože skrývá silné vášně ve všech aspektech tvoření i plodnosti - od sexuální zdatnosti, tvůrčího génia, až po vytváření bohatství, které pokud neřídíte správně, může způsobit prostopášné mrhání, smyslnou lehkovážnost nebo nestřídmou bezuzdnost. Nekontrolovatelná smyslnost může snadno vést k sexuálnímu životu plném chtíče, cizoložství bez skutečného vztahu.

KAN - ZRNO. SÍLA ROZKVĚTU, KLÍČENÍ. DYNAMIKY VZNIKU, ZRODU. SEXUÁLNÍ ZRALOST. VDĚČNOST, KTERÁ VEDE K HOJNOSTI.
Dobrý den modlit se za hojnost, upevnit vztahy, navázat nové a znovu se spojit s ostatními. Odhalit problémy, eliminovat špatné energie a vlivy, které vás spoutávají a uvolnit emocionální a romantické problémy.
Nepodceňujte sami sebe nebo své schopnosti, buďte realističtí, pokud jde o vaše talenty, přemýšlejte, kam nejlépe směřovat energii. Moderní svět, ve kterém žijeme je založen na výkonu, produktivitě a penězích, jejichž technická struktura má sloužit k vytváření skutečného bohatství pro tělo, mysl a duši, ale které vzaly duši naší společnosti a nyní vládnou jako konečný cíl v životě.

Kategoricky odmítáme toto paradigma a povzbuzujeme všechny znovu objevit a využívat tvůrčí sílu, kterou máte hluboko uvnitř ve své duši. Příroda sama vyjadřuje svou plodnost a kreativitu každý den v každém nádechu, kvetoucích formách života, péčí o nejmenší, podporou největších, malováním živých barev nebe, lesů, moří, rozpoutaných inspirujících bouří, větrů a zemětřesení ...... a to vše s vyvážením jejich vlastních sil, věčnou trpělivostí, tisíciletými znalostmi a moudrostí. I vy jste silou přírody. Žijte podle toho svůj život.

Klíčem v této Treceně, který umožňuje plodnost duše, je respekt.
Respektujte Posvátnost svého života a svůj vlastní talent,
fantazii a schopnost tvořit plodnost i hojnost.
Trecena začíná číslem 1 a končí číslem 13. Čísla 6, 7, 8 představují hřeben Vlny. Hřeben může být interpretován jako velmi silné energie, i když samotný vliv Treceny se samozřejmě počítá od počátku. Kanál Světelných energií má hřeben 6 MULUC, 7 OC, 8 CHUEN, což můžeme interpretovat jako emocionální uvolnění vedoucí k rozhodnutí vytvořit (utkat) nový vzor života. Základní spodní energie KAN nám také pomáhá soustředit se na naší pravdivou cestu a budoucí růst.

REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ KAN

OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ

Vlna ZRNA nám pomůže odkrýt vrozené schopnosti a uvěřit ve vlastní síly, ale může se ukázat jako velmi horké období, jelikož obsahuje deset Galaktických Portálů, jejichž energie může způsobit velký pohyb v osobních přesvědčeních.

Je to druhá Vlna (vedle Vlny HADA) složená z deseti Portálů. Díky tomu vzroste síla působící na náš pozemský život. Zde se uzamyká také třetí ZÁMEK ČASU (105-156), který plní primární funkci ve Sféře Transformace a Změn. Jeho patronem je LAMAT 5 (kin 148) - Síla Umění, Disciplína, Estetika, Krása. Program ČASOVÉHO ZÁMKU je také vaším umělcem. Podívejte se na něj pozorně. Podívejte se na své pocity a zkušenosti, jako na předvánoční úklid ve svém srdci. Nenechte se zmást vystoupením a triky školitelů STARÉHO ČASU, kteří udělají všechno pro to, aby do vás zaseli strach, pochybnosti, bezmoc a nepokoj.

Pokud na všechno nenaleznete okamžitou odpověď, uložte ve své paměti to, čemu nerozumíte a trpělivě čekejte na vyjasnění. Pokud zavěsíte do prostoru otázku, dříve nebo později si přitáhne odpověď. Vraťte se k tématu, které vás trápí v den se stejným Znamením. Každé Znamení se objevuje jednou za 20 dnů a pokaždé vám ukazuje stále jasnější tvář. Pokud budou vaše otázky stále bez odpovědi, musíte být trpěliví. To, co se jednou objeví v určitém Znamení, bude v něm stále přítomno. Možná za 20, 40 nebo 60 dnů a snad až po návratu té samé Vlny najdete vysvětlení toho, co vám bylo nyní ukázáno.

Vlna ZRNA vám pomáhá odkrýt vrozené schopnosti a uvěřit ve vlastní síly.
TEĎ je nejlepší ČAS využít vrozené schopnosti.

Využijte energii této Treceny k naplnění vašich sítí hojností na všech úrovních.

Přehled Vlny:

KAN 1

CHICCHAN 2

CIMI 3 - galaktický portál

MANIK 4 - galaktický portál

LAMAT 5 - galaktický portál

MULUC 6 - galaktický portál

OC 7 - galaktický portál

CHUEN 8 - galaktický portál - Božský střed Tzolkinu

EB 9 - galaktický portál

BEN 10 - galaktický portál

IX 11 - galaktický portál

MEN 12 - galaktický portál

CIB 13

 

Prihlásenie